Kampania wyborcza na finiszu. Przedwyborcza gorączka rośnie, powodując, że niektóre komitety wyborcze zaczynają balansować na granicy prawa. Niestety, bywają i takie, którym zdarza się ową cienką linię przekroczyć. Często świadomie i z premedytacją, licząc na to, że ewentualna kara zwróci się po podziale powyborczych łupów.

Łódzkie, pow. brzeziński.

  Lokalny Komitet Wyborczy Wspólnota Obywatelska Powiatu Brzezińskiego do boju wytoczył ciężkie działo w postaci mającego przypominać gazetę materiału wyborczego (format A3, papier gazetowy). Pod ostrzałem znaleźli się niemal wszyscy – od prawa do lewa. Wprawdzie amunicja mocno przeterminowana, sprzed kilku, nawet kilkunastu (sic!) lat. A i forma żenująca, czasem wręcz prymitywna – na poziomie umysłowym najwyżej pięciolatka. Zasadniczo, można by się uśmiechnąć, po czym znaleźć dla owej gazetki jakieś praktyczne zastosowanie.

  Można by, ale z punktu widzenia tamtejszych mieszkańców sytuacja wcale nie jest zabawna. KW Wspólnota Obywatelska Powiatu Brzezińskiego po wyborach chce uchwalać lokalne prawo, a tymczasem swoim postępowaniem dowodzi, że prawa nie zna za grosz i dopuszcza się jego łamania. A łamie nie byle jaką ustawę, tylko sam Kodeks Wyborczy!

  W czym rzecz? Ano w tym, że w materiale wyborczym KW Wspólnoty Obywatelskiej Powiatu Brzezińskiego obok infantylnych grafik i mało czytelnych zestawień umieszczono również informacje o poparciu udzielonym Tomaszowi Piechocie, który… jest kandydatem zupełnie innego komitetu wyborczego (KWW Tomasza Piechoty). Do sprawdzenia na stronie PKW.

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-lodzi-i/komitet-wyborczy-stowarzyszenie-wspolnota-obywatelska-powiatu-brzezinskiego-6092/102100#candidates_stat

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-lodzi-i/komitet-wyborczy-wyborcow-tomasza-piechoty-7279#candidates_stat

  Mało tego! Rozmawiając z mieszkańcami Jeżowa usłyszałem, że oficjalne przedwyborcze spotkania pana Piechoty z elektoratem to w istocie wspólne wiece obu komitetów. Nie brałem udziału w tych spotkaniach,toteż nie jestem w stanie zweryfikować tych informacji. Pewnie jeżowianie wiedzą najlepiej…

  Cóż w tym wszystkim dziwnego? Skoro tak robią, to pewnie im wolno? Nic z tego! Takie działanie jest surowo zabronione! Grożą za to sankcje karne i odrzucenie sprawozdania wyborczego.

  Państwowa Komisja Wyborcza pismem o sygnaturze ZKF-811-47/18 z dnia 24 września 2018 r. wyjaśnia, że:

Komitety wyborcze nie mogą publikować wspólnych materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) ani organizować wspólnych spotkań z wyborcami, nawet jeśli zamierzałyby dokonać podziału między siebie kosztów tych działań.

Komitety wyborcze nie mogą w swoich materiałach wyborczych udzielać poparcia kandydatom zgłoszonym przez inne komitety ani powoływać się na poparcie udzielone przez inne komitety lub zgłoszonych przez nie kandydatów. Komitet wyborczy nie może prowadzić kampanii wyborczej na rzecz kandydatów zgłoszonych przez inne komitety np. umieszczać w swoich materiałach wyborczych informacji o poparciu udzielanym kandydatom innego komitetu lub o poparciu udzielanym przez inny komitet, a także wizerunków kandydatów innych komitetów.

Prowadzenie agitacji wyborczej niezgodnie z powyższymi zasadami może zostać uznane za naruszenie art. 129 § 1 Kodeksu wyborczego, skutkujące odrzuceniem sprawozdania finansowego i zagrożone sankcją karną.

Link do wyjaśnienia:

http://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/29287_Wyjasnienia_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_24_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_zasad_prowadzenia_i_finansowania_kampanii_wyborczej

  Oba komitety, zarówno KW Wspólnota Obywatelska Powiatu Brzezińskiego, jak i KWW Tomasza Piechoty, prowadzą kampanię wyborczą nieuczciwie i niezgodnie z przepisami. Brak im szacunku dla obowiązującego prawa. Albo ci ludzie są ignorantami i prawa nie znają, albo wprost przeciwnie – dobrze je znają, a mimo to bezczelnie łamią, uważając własny elektorat uważają za głupców, którzy i tak niczego nie zauważą.

  Można by powiedzieć, że skoro to mały powiat, mała gmina, niewielkie lokalne komitety to i problem mało ważny. Nieprawda! Dla mieszkańców Jeżowa i powiatu brzezińskiego ich mała ojczyzna jest równie ważna, jak Łódź dla nas, łodzian. Może nawet ważniejsza? Poza tym brak szacunku dla prawa na szczeblu lokalnym to prosta droga do jego naginania na wyższych poziomach administracji, co w rezultacie prowadzić może do wszechobecnej korupcji, kolesiostwa i wybiórczego stosowania przepisów. Z tym należy walczyć u podstaw!

  Czy mieszkańcy powiatu brzezińskiego zdecydują się powierzyć swój los takim ludziom? Czy mieszkańcy gminy Jeżów stanowisko wójta powierzą człowiekowi, który już podczas kampanii wyborczej udowodnił, że jest na bakier z prawem?

To okaże się po wyborach.

Wspomnianą gazetkę można obejrzeć również tutaj:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=945336455657240&id=129711633886397&__xts__%5B0%5D=68.ARA1izupEJPJNrEON7OHSjrKUj4PwZG_4RPVVZS3JAHi28ZRvcyEgNrL5ZHt1Kz3b0kTEIrkp16mKcx67W1mOlBgvu7f3tpea7dBXMeG5EvciX1AEGCB81DCGEigYh1Eswndt11LoL53DScNI3mU8Lbsq1yZoGdaK0UVwCuOk5dNhbP50QIutHmOGhukfU_h3NMbPmBSfUjFqX2RhSHV5ao&__tn__=C-R

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj